Podczas poprzednich spotkań z Adamem Zalewskim, twórcą marki FRUGO, rozmawialiśmy o błędach jakie popełniają menadżerowie w obszarze przywództwa oraz o błędach jakie menadżerowie popełniają w relacjach z podwładnymi.

W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jakich błędów jako menadżerowie powinniśmy unikać w relacji ze swoimi szefami?

W opinii wielu przełożonych rola menedżera polega na:
• Ponoszeniu ostatecznej odpowiedzialności za działania własnej jednostki.
• Motywowaniu bezpośrednich podwładnych do angażowania się w osiąganie celów korporacyjnych.
• Znajdowaniu kompromisów i radzeniu sobie z zagrożeniami.
• Opracowywaniu i realizowaniu dobrze przemyślanych planów.
• Równoważeniu interesu własnej grupy z interesami innych grup.
• Dbaniu o reputację przełożonych i całej firmy.

Ten ostatni punkt ma bezpośredni związek z koniecznością bieżącego informowania przełożonego o wszystkim, co może w jakiś sposób mieć związek z jego osobą. Twój przełożony powinien wiedzieć o sprawach dobrych i złych, przyjemnych i nieprzyjemnych, zarówno tych zawinionych przez was, jak i niewynikających z waszej winy.

A więc komunikacja, komunikacja i jeszcze raz komunikacja…

Zobacz również:
Moje audycje w radiu Kontestacja: https://tiny.pl/71s87
Cykl programów TV „Myśleć jak przedsiębiorca”: https://tiny.pl/78wkm


Prosimy o przeczytanie tej informacji zanim klikniesz „Akceptuję” lub zamkniesz to okno. Pragniemy poinformować Cię, że Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 (tzw. RODO), zapewniamy bezpieczeństwo danym, które są przetwarzane w ramach działania naszej strony. Prosimy Cię o zapoznanie się z Polityką Prywatności naszej firmy. Klikając „Akceptuję” lub zamykając okno, zgadzasz się na warunki przetwarzania swoich danych osobowych wyrażone w Polityce Prywatności.